Bäckmärke

Berula erecta (Huds.) Coville

Vetenskapliga synonym: B. angustifolium (L.) Greene, Sium angustifolium L., S. erectum Huds.

Vasskjeks Sideskærm Lesser Water-parsnip Aufrechter Merk

Bäckmärke Beskrivning. Bäckmärke är en flerårig vatten- eller sumpväxt som ofta bildar rent vegetativa bestånd. Stjälken kan bli upp till en meter hög och är kal och upprätt, men ofta rotslående nedtill. Bladen är enkelt parbladiga med ett uddblad, småbladen är elliptiska och har oregelbundet och grovt dubbelsågad kant. Undervattensbladen är finflikiga. Bäckmärke Bäckmärke blommar i juli-augusti med små vita blommor. Blomflockarna sitter delvis sidoställda och har både allmänt och enskilt svepe. Frukten är nästan klotrund, delfrukterna har fem låga smala åsar, oljekanalerna är inte synliga.
Bäckmärke förväxlas ibland med Bäckmärke vattenmärke (Sium latifolium), den sistnämnda har dock toppställda blomflockar, småblad med mer finsågad kant, samt äggrunda frukter med höga åsar och synliga oljekanaler.

Bäckmärke

Utbredning. Bäckmärke förekommer sparsamt i de sydliga landskapen, men kan sällsynt påträffas norrut till i Uppland. Den växer i bäckar, diken och åar. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades av Leche 1744, arten är dock känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet erecta betyder upprätt.

Familj: Apiaceae
Släkte: Berula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/berul/beruere.html
Senaste uppdatering: 15 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg