Astrantia L.

Stjärnflockor

Beskrivning. Fleråriga örter med kort jordstam. Stjälk upprätt. Blad djupt handflikiga, med tre till sju grovsågade flikar, basala blad långskaftade. Blommor i enkla flockar, flock omgiven av stora, lansettlika, vita eller rödlätta svepeblad. Foderblad tydliga. Kronblad vita eller rödlätta. Frukt ljus, med uppblåst fruktvägg, foderblad kvarsittande.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Astrantia kommer av grekiskans astron (stjärna) och antios (emot). Namnet användes som ett växtnamn redan på 1100-talet.

Släktet har ett knappt tiotal arter. I Sverige förekommer bara den odlade och förvildade arten stjärnflocka (A. major).

Familj: Apiaceae

Art:
stjärnflocka (A. major)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/astra/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg