Apium L.

Flokor

Beskrivning. Två- till fleråriga, kala örter, ibland vattenlevande. Stjälk upprätt eller nedliggande. Blad pardelade med breda eller fina flikar, övre blad ibland trefingrade, nedre blad ibland två till tre gånger pardelade. Blommor i få- till mångstråliga flockar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe fåbladigt eller saknas. Foder saknas eller oansenligt. Kronblad vita. Frukt äggformad eller långsträckt, plattad från sidorna, delfrukter med fem åsar.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Apium användes om selleri redan av den romerske poeten Vergilius (70-19 f. Kr.).

Släktet har 25 arter varav en, krypfloka (A. inundatum), förekommer i Sverige. Den odlade arten selleri (A. graveolens) förvildas ibland, och tillfälligt kan också fränefloka (A. nodiflorum) påträffas.

Familj: Apiaceae

Arter:
krypfloka (A. inundatum)
selleri (A. graveolens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/apium/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg