Krypfloka

Apium inundatum (L.) Rchb. f.

Vetenskapliga synonym: Helosciadium inundatum (L.) W. D. J. Koch, Sison inundatum L.
Svenska synonym: vattenfloka

Krypselleri Svømmende Sumpskærm Lesser Marshwort Flutender Sellerie

Krypfloka Beskrivning. Krypfloka är en mycket liten, kal, flerårig vattenväxt med krypande eller flytande stjälkar. Bladen är små och parflikiga, de nedre två till tre gånger parflikiga, under vatten utvecklas blad som är mycket finflikiga, närmast dill-lika. Krypfloka blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i fåstråliga flockar. Blomflockarna sitter på skaft mittemot bladen, de saknar allmänt svepe men har enskilda svepen av tre till sex blad. Frukten är långsmal och delfrukterna har fem smala och höga åsar.
Krypfloka Den andra arten i släktet, selleri (A. graveolens), är en tvåårig upprättväxande art som ofta odlas.

Krypfloka

Utbredning. Krypfloka förekommer sällsynt i Sydsverige, den växer vanligen vid eller i pölar, diken och andra grunda vatten. Första fynduppgift är från Kristianstad, Skåne och publicerades av Rosén 1749 (Nordstedt 1920).

Krypfloka

Etymologi. Artnamnet inundata kommer av latinets inundatus och betyder 'växer på översvämmade ställen'.

Familj: Apiaceae
Släkte: Apium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En liten osynlig wattenwäxt, hittils endast funnen på öfwerswämmade ställen på stränderne af Helje å wid Christianstad. Såsom nyttig är den icke känd, men heller icke med wisshet såsom skadelig, ehuru den är misstänkt."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/apium/apiuinu.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg