Anthriscus Pers.

Småkörvlar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, kal eller hårig. Blad två till tre gånger parbladiga. Blommor i få- eller mångstråliga flockar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe av få eller talrika blad. Foder oansenligt eller saknas. Kronblad vita. Frukt med tydligt avsatt spröt, mörkbrun eller blek, helt slät, mycket fint vårtig eller med långa krokiga taggar.
Kromosomtal: 2n=14, 18 (taggkörvel), 2n=16 (hundkäx), 2n=18 (dansk körvel).

Etymologi. Släktnamnet Anthriscus kommer av grekiskans anthriskon som var ett namn på en flockblommig växt (Apiaceae) hos Theofrastos, 300 f. Kr.

Släktet har drygt tio arter varav tre förekommer i Sverige, däribland den välkända arten hundkäx (A. sylvestris) eller hundloka som den ofta kallas och kryddväxten dansk körvel (A. cerefolium). Den tredje arten, taggkörvel (A. caucalis), är ett ogräs som utmärks av sina kroktaggiga frukter.

Familj: Apiaceae

Arter:
dansk körvel (A. cerefolium)
hundkäx (A. sylvestris)
taggkörvel (A. caucalis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/anthr/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg