Taggkörvel

Anthriscus caucalis M. Bieb.

Vetenskapliga synonym: A. neglecta Boiss. & Reut., A. vulgaris Pers.

Krokkjørvel Gærde-Kørvel Piikkikirveli Bur Chervil Hunds-Kerbel

Taggkörvel Beskrivning. Taggkörvel är en ettårig ört med mjuka, fint pardelade blad och fåblommiga flockar. Stjälken kan bli upp till fem decimeter hög och är kal, grenig och ofta rödaktig nedtill. Bladen är mjuka och fint pardelade. Taggkörvel blommar i maj-juni med små vita blommor som sitter i fåstråliga flockar. Blomflockarna har kala strålar och det enskilda svepet är vanligen mångbladigt. Blommor och frukter är kort skaftade och har en hårring under frukten. Frukterna är ljusa, ovala med ett kort slätt spröt och tydliga kroktaggar.
De båda andra arterna i släktet småkörvlar (Anthriscus) har mörka frukter utan taggar.

Utbredning. Taggkörvel förekommer sällsynt i södra Sverige, från Skåne till Gotland men kan tillfälligt också påträffas längre norrut. Den förekommer som ogräs, men återfinns också vid grusiga havsstränder. Taggkörvel Första fynduppgift är från Kalmar, Småland och publicerades av Linné 1745 (Nordstedt 1920). Arten hittades av Linné den 31 maj 1741 i Kalmar och fyndet omtalas i hans reseberättelse från den öländska och gotländska resan.

Övrigt. Bara ett fåtal arter bland de flockblommiga växterna (Apiaceae) har frukter med kroktaggar, däribland rödkörvel (Torilis japonica), sårläka (Sanicula europaea), morot (Daucus carota), samt de båda tillfälliga arterna piggkörvel (Caucalis platycarpos) och stickkörvel (Turgenia latifolia).

Etymologi. Artnamnet caucalis kommer av grekiskans kaukalis, namnet användes redan av Theofrastos 300 f. Kr om en flockblommig växt (Apiaceae). Caucalis är också det vetenskapliga namnet på släktet piggkörvlar.

Familj: Apiaceae
Släkte: Anthriscus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wi togom Apothekaren Nordstedt med oss at botanicera, ställandes wår wäg åt Kongs Ladugården, som låg 1/4 mihl ifrån Staden, omkring hwilken lågo wida Engiar och skiöna Eke-lundar.
Scandix seminibus hispidis, som är mycket lik den allmänna Kiörfwelen och wäxer på dynghögarna i Holland, men aldrig blifwit tilförna i Swerige uptäckt, fants utan för Batterierne jämte giärdesgårdarne."

Ur Carl Linnæi öländska och gotländska resa 1741 av Carl von Linné (1745)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/anthr/anthcau.html
Senaste uppdatering: 15 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg