Angelica L.

Kvannar

Beskrivning. Två- till fleråriga, högväxta örter. Stjälk upprätt. Blad två till tre gånger pardelade med breda bladsegment, bladslidor starkt vidgade. Blommor i mångstråliga plattade eller rundade flockar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad oansenliga. Kronblad vita eller gröngula, ibland rödlätta. Frukt plattad från ryggsidan, delfrukter med fem åsar.
Kromosomtal: 2n=22.

Övrigt. Arten kvanne (A. archangelica) har ibland förts till ett eget släkte, Archangelica.

Etymologi. Släktnamnet Angelica kommer av latinets angelus (ängel). Under medeltiden kallades ofta kvanne för herba angelica (änglaört) då den var en ansedd medicinalväxt och enligt legenden skänkt av änglar.

Släktet har ett drygt hundratal arter. Bara de två arterna kvanne (A. archangelica) och strätta (A. sylvestris) förekommer i Sverige.

Familj: Apiaceae

Arter:
kvanne (A. archangelica)
strätta (A. sylvestris)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/angel/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg