Anethum L.

Dillar

Beskrivning. Ettåriga, kala, aromatiska örter. Stjälk upprätt. Blad tre till fyra gånger parflikiga, flikar långa, smala. Blommor i flockar. Allmänt och enskilt svepe saknas. Foderblad saknas. Krona gulgrön. Frukt plattad, vingkantad.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Anethum användes som ett växtnamn redan av Aristofanes, 400 f. Kr.

Släktet har bara en art, dill (A. graveolens), som ursprungligen hör hemma i sydvästra Asien. Arten är vanlig i odling i Sverige och kan tillfälligt påträffas förvildad.

Familj: Apiaceae

Art:
dill (A. graveolens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/aneth/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg