Ammi L.

Slöjsiljor

Beskrivning. Ett- till tvååriga, kala örter. Stjälk upprätt, solid. Nedre blad en till två gånger parflikiga, övre blad två till fyra gånger parflikiga, bladflikar sågtandade. Blommor i flockar. Allmänt svepe av flikiga blad. Enskilt svepe av lansettlika blad. Foderblad saknas. Kronblad vita. Frukt äggrund, kal, delfrukter med fem smala åsar.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Ammi användes som ett växtnamn redan av Dioskorides och Plinius.

Släktet har fyra arter. I Sverige förekommer två av dessa tillfälligt, slöjsilja (A. majus) och tandpetarsilja (A. visnaga).

Familj: Apiaceae

Arter:
slöjsilja (A. majus)
tandpetarsilja (A. visnaga)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/ammi/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg