Bestämningsnyckel

Ammi L. - Slöjsiljor

1. Flockstrålar i frukt förtjockade, hårda, upprätta. Allmänt svepe nedböjt i frukt.
---tandpetarsilja (A. visnaga)
1. Flockstrålar i frukt tunna och utåtriktade. Allmänt svepe ej nedböjt i frukt.
---slöjsilja (A. majus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/ammi/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg