Tandpetarsilja

Ammi visnaga (L.) Lam.

Svenska synonym: tandsilja

Tannsticke Sirosudenporkkana Toothpick-plant

Första svenska fyndet av tandpetarsilja Beskrivning. Tandpetarsilja är en ett- till tvåårig, kal ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och solid. De nedre bladen är en till två gånger parflikiga, medan de övre är två till fyra gånger parflikiga. Bladflikarna är smala och sågtandade. Tandpetarsilja blommar under sensommaren och hösten. Blomflockarna har ett allmänt svepe av flikiga blad som i frukt blir nedböjda. Det enskilda svepet består av lansettlika blad. Flocken blir i fruktstadiet hopdragen och blomstrålarna blir hårda och styva. Foderblad saknas och kronbladen är vita. Frukten är äggformad och kal, delfrukterna har fem smala åsar.
Den andra arten i släktet, slöjsilja (A. majus), har blomstrålar som inte blir hårda och styva i frukt, och skiljs även genom att det allmänna svepet inte blir nedböjt i frukt.

Utbredning. Tandpetarsilja förekommer tillfälligt i södra Sverige. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet. Första fynduppgift är från Lackalänga, Skåne och publicerades 1929 av Carl Blom (Hylander 1971). Arten hittades av Blom redan 1925 och ett av honom insamlat exemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Övrigt. Enligt Mabberley (1997) säljs flockskaften av denna art som tandpetare i Egypten.

Etymologi. Artnamnet visnaga är ett spanskt växtnamn som användes första gången på 1600-talet.

Familj: Apiaceae
Släkte: Ammi

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/ammi/ammivis.html
Senaste uppdatering: 18 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg