Slöjsilja

Ammi majus L.

Narregulrot Kongekommen Isosudenporkkana, Sudenporkkana Bullwort Große Knorpelmöhre

Första svenska fyndet av slöjsilja Beskrivning. Slöjsilja är en vanligen ettårig, kal, upp till en meter hög ört med upprätt och solid stjälk. Bladen är smalflikiga, de nedre är en till två gånger parflikiga, medan de övre bladen är två till fyra gånger parflikiga. Bladflikarna är sågtandade. Slöjsilja blommar i augusti-september med små vita blommor som sitter i flockar. Blomflockarna har ett allmänt svepe av flikiga blad, det enskilda svepet har däremot lansettlika blad. Strålarna är tunna och mjuka, även i frukt. Foderblad saknas och kronbladen är vita. Frukterna är äggformade och kala, varje delfrukt har fem smala åsar.
Den andra arten i släktet, tandpetarsilja (A. visnaga), har blomstrålar som i frukt blir hårda och styva, och skiljs även genom att det allmänna svepet blir nedböjt i frukt.

Utbredning. Slöjsilja är sällsynt och förekommer bara tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Den växer på kulturpåverkad mark, till exempel på ruderatmarker och i vägkanter. Arten hör ursprungligen hemma i Sydeuropa. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av G. Nilsson i Botaniska Notiser 1925 (Hylander 1971). Enligt Nilsson hittades arten av Torsten Hasselrot år 1921 och ett av hans insamlade exemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet majus kommer av latinets major (större).

Familj: Apiaceae
Släkte: Ammi

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ammi majus L. Göteborg: mellan Gullbergs gärde och Bergslagarnas station 1921 (spars.). Upptäckt av fil. stud. Torsten Hasselrot i sällskap med förf."

Ur Material till Bohusläns och Göteborgstraktens flora av G. Nilsson (Botaniska Notiser 1925)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/ammi/ammimaj.html
Senaste uppdatering: 18 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg