Aethusa L.

Vildpersiljor

Beskrivning. Ett- eller ibland tvååriga, medelstora örter. Stjälk upprätt, kal. Blad glänsande, bladskiva triangulär med flera gånger pardelade flikar. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe av tre, långsmala, hängande svepeblad. Foder saknas. Kronblad vita eller rödlätta. Frukter brett äggformade, delfrukter med fem breda, kölade ryggar och tydliga oljekanaler.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Aethusa kommer av grekiskans aithusa (glänsande) och syftar på bladen.

Släktet har bara en art, vildpersilja (A. cynapium).

Familj: Apiaceae

Art:
vildpersilja (A. cynapium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/aethu/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg