Amaranthus L.

Amaranter

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt eller nedliggande. Blad strödda, enkla, helbräddade, ibland med uddspets. Stipler saknas. Blommor en- eller tvåkönade, oansenliga, i bladvecken eller i toppställda, täta, gyttrade samlingar. Förblad två till fem, ibland stickande. Hylle enkelt, två- till femtaligt, hinnlikt. Ståndare tre till fem. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en nöt eller lockkapsel, frön plattade.
Kromosomtal: 2n=32, 34.

Etymologi. Släktnamnet Amaranthus kommer av grekiskans marainein (vissna) och anthos (blomma), som med den negerande partikeln a- framför ger betydelsen 'med blommor som inte vissnar', vilket syftar på de ofta pappersartade hyllebladen.

Släktet har 60 arter som huvudsakligen förekommer i tropiska och tempererade områden. I Sverige har 21 arter påträffats, alla mer eller mindre tillfälligt. Endast två arter kan anses bofasta i landet, mållamarant (A. blitum) och svinamarant (A. retroflexus), men förutom dessa är ofta arterna vit amarant (A. albus), grönamarant (A. hybridus), skedamarant (A. blitoides) och krypamarant (A. deflexus) upptagna i flororna.

Familj: Amaranthaceae

Arter:
grekamarant (A. graezicans)
grönamarant (A. hybridus)
krypamarant (A. deflexus)
mållamarant (A. blitum)
skedamarant (A. blitoides)
svinamarant (A. retroflexus)
taggamarant (A. spinosus)
vit amarant (A. albus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg