Taggamarant

Amaranthus spinosus L.

Tornamarant Piikkirevonhäntä Spiny Amaranth

Första svenska fyndet av taggamarant Beskrivning. Taggamarant är en nästan kal, ettårig ört. Stjälken är strimmig och blir omkring en halv meter hög. Bladen är skaftade med rombformig bladskiva som ofta är något urnupen i spetsen och förseddd med en uddspets. Typiskt för arten är att stjälken har två tornar vid basen av bladskaftet. Taggamarant blommar från juli till september, blommorna är femtaliga och sitter i smala axlika bladlösa klasar i stjälktoppen och i de övre bladvecken. Han- och honblommor sitter på samma planta men är skilda åt i olika blomställningar. Blommornas förblad är jämnlånga med hyllebladen, äggrunda och brett hinnkantade med kort uddspets. Frukten är en lockkapsel.
Taggamarant karaktäriseras av att stjälken har två tornar vid basen av bladskaften.

Utbredning. Taggamarant är sällsynt och har endast påträffats tillfälligt i hamnar och på annan typ av skräpmark där avlastning av importerade jordbruksprodukter sker. Arten hör hemma i Syd- och Mellanamerika. Första fynduppgift är från Gamlestaden, Göteborg och publicerades av E. T. Fries i Botaniska Notiser 1911 (Hylander 1971). Ett ark insamlat på denna plats av E. T. Fries och H. Fries år 1898 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet spinosus kommer av latinets spina (tagg, torn) och betyder tornig, vilket syftar på bladbasens två tornar.

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Nedanstående uppgifter äro samlade under excursioner åren 1890-1898; endast ett fåtal härröra från de sednare åren...
...Amaranthus albus L., A. spinosus L. och A. retroflexus L. Gbg. Gamlestaden på affall från bomullsspinneriet."

Ur Några växtlokaler i Bohuslän och Göteborgstrakten av E. T. Fries (Botaniska Notiser 1911)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amarspi.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg