Svinamarant

Amaranthus retroflexus L.

Duskamarant Opret Amarant Viherrevonhäntä Common Amaranth Zurückgekrümmter Fuchsschwanz

Svinamarant

Beskrivning. Svinamarant är en ganska grov, strävhårig, ettårig ört med en stor toppställd blomgyttring. Stjälken är upprätt och korthårig upptill. Bladen är skaftade, mattgröna och äggrunda med grova nerver som är håriga på undersidan. Svinamarant blommar under sensommaren och hösten. Den toppställda blomgyttringen är ganska bred och rundat äggformig. Blommorna är femtaliga och deras förblad är ungefär dubbelt så långa som hyllet och har en kort uddspets. Hyllebladen är gul- eller grönaktiga, brett hinnkantade och trubbiga med en avsatt udd. Frukten är en lockkapsel.
Svinamarant Svinamarant känns igen på sin upprätta stjälk och avsatta toppställda blomgyttring. Detta förekommer dock även hos grönamarant (A. hybridus), men den senare har kal stjälk, smalare blomgyttring, samt blommor med spetsiga hylleblad.

Svinamarant

Utbredning. Svinamarant förekommer sällsynt i Syd- och Mellansverige. Den växer på ruderatmark, jordhögar och i nyanlagda rabatter. Arten kommer ursprungligen från Nordamerika. Första fynduppgift är från Gävle och publicerades 1849 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet retroflexus betyder tillbakaböjd och kommer av latinets retro (tillbaka) och flectere (böja).

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amarret.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg