Grönamarant

Amaranthus hybridus L.

Vetenskapliga synonym: A. chlorostachys auct. A. cruentus auct., A. hybridus ssp. hypochondriacus (L.) Thell., A. hypochondriacus L., A. patulus Bertol. (ssp. hybridus), A. cruentus L., A. paniculatus L. (ssp. cruentus)
Svenska synonym: grön amarant, toppamarant (ssp. hybridus), blodamarant (ssp. cruentus)

Toppamarant Top-Amarant Tummarevonhäntä (ssp. hybridus), Vaihtelevarevonhäntä (ssp. cruentus) Green Amaranth (ssp. hybridus), Purple Amaranth (ssp. cruentus) Grünähriger Fuchsschwanz

Grönamarant Beskrivning. Grönamarant är en medelstor, ettårig ört med kraftig upprätt, kal eller upptill gleshårig stjälk. Bladen är långskaftade med kal, mörkgrön, spetsigt äggrund bladskiva med kraftiga nerver. Grönamarant blommar från juli till september. Blommorna sitter i täta toppställda klasar, de är femtaliga med smala spetsiga hylleblad och är omgivna av förblad som är ungefär dubbelt så långa som hyllebladen. Frukten öppnar sig med ett lock. I Sverige förekommer också underarten blodamarant (ssp. cruentus (L.) Thell.) som ofta betraktas som egen art. Blodamarant har vanligen en kortare rödaktig blomställning.
Grönamarant är mycket lik svinamarant (A. retroflexus), men den senare har hylleblad med bred trubbig spets, samt tätt hårig stjälk.

Utbredning. Grönamarant påträffas tillfälligt på ruderatmark och avfallsplatser. Underarten blodamarant (ssp. cruentus) odlades förr som prydnadsväxt. Första fynduppgift publicerades i Lindmans Svensk fanerogamflora 1918, där han uppger att den stundom förekommer förvildad (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet hybridus betyder hybrid.

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amarhyb.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg