Grekamarant

Amaranthus graecizans L.

Vetenskapliga synonym: A. angustifolius Lam. (var. graecizans), A. sylvestris Desf. ex Vill. (var. sylvestris)
Svenska synonym: smalbladig grekamarant (var. graecizans), bredbladig grekamarant (var. sylvestris)

Gresk amarant Kaitarevonhäntä Short-tepalled Pigweed Griechischer Fuchsschwanz

Beskrivning. Grekamarant är en vanligen kal, ettårig ört med nedliggande till uppstigande stjälk. Bladen är rombiska eller oftare spetsigt äggrunda. Grekamarant blommar i augusti-september, blommorna har två eller tre hylleblad och sitter i små klaselika knippen i bladvecken. Blommornas förblad är nästan lika långa som hyllebladen och har en kort udd, men saknar syllik spets. Frukten är längre än hyllet och öppnar sig med ett lock. Grekamarant har två oskarpt skilda varieteter som kallas smalbladig grekamarant (var. graecizans) och bredbladig grekamarant (var. sylvestris (Desf. ex Vill.) Asch.), vilka huvudsakligen skiljs på storlek och bladform.
Grekamarant liknar vit amarant (A. albus), men hos den senare har blommorna sylspetsade förblad som är dubbelt så långa som hyllebladen.

Utbredning. Grekamarant är sällsynt och kan påträffas tillfälligt på ruderatmark. Första fynduppgift är från Göteborgsområdet och publicerades 1902 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet graecizans kommer av latinets Graecia (Grekland) och betyder grekisk.

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amargra.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg