Krypamarant

Amaranthus deflexus L.

Broddamarant Rikkarevonhäntä Perennial Pigweed Liegender Fuchsschwanz

Krypamarant Beskrivning. Krypamarant är en medelstor, flerårig ört med nedliggande och uppstigande, i övre delen tätt finludna, stjälkar. Bladen är rombiskt äggrunda med trubbig spets och något vågig kant. Krypamarant blommar under sensommaren och hösten. Blommorna sitter i korta toppställda klasar, de är två- eller tretaliga och sitter omgivna av ganska breda, äggrunda, uddspetsade förblad. Frukten är något uppblåst och tunnväggig med tre grönaktiga nerver, den öppnar sig inte vid mognaden.
Krypamarant skiljer sig från de flesta andra amaranterna (Amaranthus) genom att vara flerårig. Bland arterna med tretaliga blommor och nötlika frukter kännetecknas krypamarant av att dess frukt är uppblåst och att dess blad inte är urnupna i spetsen.

Utbredning. Krypamarant påträffas tillfälligt på ruderatmark, till exempel vid hamnar och på bangårdar. Första fynduppgift är från Brunnsbo i Backa socken, Göteborg och publicerades av H. Fries i Svensk Botanisk Tidskrift år 1927. Äldsta kända fynd är dock från ballastkajen i Göteborg år 1862 (Hylander 1971). Ett exemplar insamlat av H. Fries den 29 augusti 1925, nära Brunnsbo, finns i Riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet deflexus betyder nedböjd.

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amardef.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg