Skedamarant

Amaranthus blitoides S. Watson

Meldeamarant Lusikkarevonhäntä Prostrate Pigweed Westamerikanischer Fuchsschwanz

Skedamarant Beskrivning. Skedamarant är en liten till medelstor, ettårig ört med nedliggande och grenig stjälk. Stjälken är blek och ofta vitaktig, nedtill kal men ofta hårig upptill. Bladen är trubbiga, omvänt äggrunda till spatelformiga med tunn vitaktig kant och undertill med vitaktiga nerver. Skedamarant blommar under sensommaren och hösten. Blommorna sitter i täta gyttringar i bladvecken, de är fyr- eller femtaliga med oliklånga, kortspetsade hylleblad som liknar de omgivande lansettlika förbladen, vilka är kortare än hyllet. Frukten är en lockkapsel.
Skedamarant är mest lik vit amarant (A. albus), men den senare har tretaliga blommor och mer upprätta stjälkar.

Utbredning. Skedamarant påträffas tillfälligt på ruderatmark, i städer, vid hamnar och på bangårdar. Första fynduppgift är från Periodens bomullsspinneri i Nyköping, Södermanland 1901-11, fynden publicerades av Carl Blom i Botaniska Notiser 1912 (Hylander 1971). Exemplar insamlade av C. Blom 1901 och 1911 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet blitoides betyder 'lik blitum', det vill säga mållamarant (A. blitum).

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amarbli.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg