Mållamarant

Amaranthus blitum L.

Vetenskapliga synonym: A. lividus L., A. viridis auct.

Blyamarant Plet-Amarant Kohenevarevonhäntä Guernsey Pigweed Aufsteigender Fuchsschwanz

Mållamarant Beskrivning. Mållamarant är en medelstor, ettårig ört med kal, nedliggande till uppstigande stjälk. Bladen är skaftade och äggrunda med urnupen spets, undersidan har ofta vitaktiga nerver. Mållamarant blommar under sensommaren och hösten. Blommorna sitter i täta gyttringar i bladvecken och i en kort toppställd klase. De är tretaliga och omgivna av spetsiga äggrunda förblad med bred bas, vilka är högst hälften så långa som hyllebladen. Frukten är nötlik och öppnar sig inte, dess yta är rynkig.
Mållamarant Mållamarant liknar flera andra amaranter (Amaranthus), men känns igen på de skaftade äggrunda bladen med urnupen spets, de tretaliga blommorna, samt frukter som inte öppnar sig. De båda arterna vit amarant (A. albus) och skedamarant (A. blitoides), som också har tretaliga blommor, har frukter som öppnar sig med ett lock. Arten krypamarant (A. deflexus) skiljs genom finhårig stjälk och blad som inte är urnupna i spetsen.

Utbredning. Mållamarant påträffas tillfälligt på ruderatmark, som hamnar och bangårdar, och i trädgårdar. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades år 1737 (Hylander 1971).

Användning. Enligt Retzius (1806) kan bladen stuvas som spenat (Spinacia oleracea).

Etymologi. Artnamnet blitum är ett äldre namn på ett släkte mållväxter (Chenopodiaceae).

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En liten årig wäxt, som nog sparsamt finnes i några Trägårdar i Lund, äfwen wid hus och gärden, och kunde blifwa et beswärligt ogräs, om den finge öka sig, emedan roten står hårt i jorden, och dess nedliggande grenar hindra andra wäxter at frodas. Bladen kunna stufwas såsom Spenat."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amarbli.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg