Vit amarant

Amaranthus albus L.

Kvitamarant Hvid Amarant Valkorevonhäntä White Pigweed Weißer Fuchsschwanz

Vit amarant Beskrivning. Vit amarant är en liten till medelstor, grenig ettårig ört med nedliggande, uppstigande eller upprätt stjälk. Stjälken är blek och ofta vitaktig, den är vanligen kal men kan också vara finhårig. Bladen är tydligt skaftade, äggformade eller spatelformade med något vågig kant och trubbig spets som ofta har en liten udd. Vit amarant blommar från juli till september. med små blommor som sitter i täta vitaktiga gyttringar i bladvecken. Blommorna är tretaliga och omges av två böjda, sylspetsade förblad som är längre än hyllet. Frukten är något elliptisk och öppnar sig med ett lock.
Vit amarant kan lätt förväxlas med flera andra arter i släktet amaranter (Amaranthus), men kännetecknas av tretaligt hylle omgivet av uddspetsade förblad som är längre än hyllet, i kombination med en lockkapsel. Den liknar mest grekamarant (A. graezicans) som också har lockkapsel och tretaligt hylle, men som skiljer sig genom förblad som är något kortare än hyllet och som inte är sylspetsade.

Utbredning. Vit amarant påträffas tillfälligt på ruderatmark, i städer och vid hamnar och på bangårdar. Första fynduppgift är från Göteborg vid Gamlestadens spinneri 1896, uppgiften publicerades 1898 (Hylander 1971). Ett ark samlat på denna plats av E. Th. och H. Fries i augusti samma år finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet albus är det latinska ordet för vit, vilket syftar på de vitaktiga stjälkarna och blomgyttringarna.

Familj: Amaranthaceae
Släkte: Amaranthus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/amarantha/amara/amaralb.html
Senaste uppdatering: 3 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg