Adoxa L.

Desmeknoppar

Beskrivning. Småväxta, fleråriga örter med krypande jordstam. Stjälk upprätt, skör, vanligen bara en knapp decimeter hög. Blad upprepat trefingrade eller treflikiga, ovansida mattgrön, undersida glänsande; basalblad ett till tre, långskaftade; stjälkblad två, motsatta, kortskaftade. Blommor fem, samlade i ett toppställt huvud, tvåkönade; kronblad gulgröna. Toppblomma med tvåflikigt foder, fyrflikig krona, fyra stift och fyra djupt kluvna ståndare. Sidoställda blommor med treflikigt foder, femflikig krona, fem stift och fem djupt kluvna ståndare. Fruktämne undersittande. Frukt en torr stenfrukt, med vanligen fyra eller fem stenar.
Hela örten vissnar efter fruktsättningen.
Kromosomtal: 2n=36.

Övrigt. I nordisk litteratur uppges ofta att frukterna är fågelspridda, men enligt andra uppgifter sprids fröna med sniglar (Mabberley 1997).
Ståndarna är djupt kluvna och har en halv ståndarknapp på varje delad ståndarsträng, detta gör att ståndarna ser ut att vara åtta i den toppställda blomman och tio i sidoställda blommorna.

Etymologi. Släktnamnet Adoxa kommer av grekiskans adoxos (oansenlig).

Släktet har fyra arter, bara arten desmeknopp (A. moschatellina) förekommer i Sverige.

Familj: Adoxaceae

Art:
desmeknopp (A. moschatellina)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/adoxa/adoxa/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg