Acer L.

Lönnar

Beskrivning. Lövfällande, medelstora till små träd eller buskar. Vinterknoppar med många knoppfjäll. Blad motsatta, handlikt tre- till femflikiga, bladflikar trubbiga till spetsiga; bladskaft med eller utan mjölksaft. Blommor en- eller tvåkönade, femtaliga, livligt gulgröna med nektaravsöndrande disk, samlade i upprätta flockar eller hängande klasar. Ståndare oftast åtta. Stift två. Frukt en klyvfrukt bestående av två vingade delfrukter ('näsor'), som var och en innehåller ett frö. Frö oftast plattat, frövita saknas; embryo grönt, vikt eller hoprullat.
Kromosomtal: 2n=26 (lönn, naverlönn), 2n=52 (tysklönn).

Etymologi. Släktnamnet Acer användes för lönnar redan av Vergilius.

Släktet har drygt 100 arter varav tre, lönn (A. platanoides), naverlönn (A. campestre) och tysklönn (A. pseudoplatanus), förekommer vildväxande eller förvildade i Sverige. Många andra arter odlas i Sverige som prydnadsträd, till exempel rysk lönn (A. tataricum) med hela blad, silverlönn (A. saccharinum) som har handflikiga blad med silvervit bladundersida och asklönn (A. negundo) vars blad mest liknar askens (Fraxinus excelsior). I trädgårdar odlas också flera olika sorter av japansk lönn (A. palmatum). Lönnsirap framställs av sav från den nordamerikanska arten sockerlönn (A. saccharum).
Blomsterlönn är ett annat namn på krukväxten klockmalva (Abutilon x hybridum) som hör till släktet klockmalvor (Abutilon) från familjen malvaväxter (Malvaceae).

Familj: Aceraceae

Arter:
lönn (A. platanoides)
naverlönn (A. campestre)
tysklönn (A. pseudoplatanus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


Rysk lönn (A. tataricum)
Rysk lönn

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/acera/acer/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg