Bestämningsnyckel

Acer L. - Lönnar

1. Buske eller litet träd. Blad små, med trubbiga flikar.
---naverlönn (A. campestre)
1. Stort träd. Blad stora, med spetsiga flikar.
---2

2. Bladflikar med få spetsiga flikar. Blommor i upprätta kvastar. Frukt med brett utspärrade vingar.
---lönn (A. platanoides)
2. Bladflikar trubbsågade. Blommor i hängande klasar. Frukt med vingar i spetsig vinkel.
---tysklönn (A. pseudoplatanus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/acera/acer/nyckel.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg