Tysklönn

Acer pseudoplatanus L.

Svenska synonym: sykomorlönn, tysk lönn

Platanlønn Ahorn, Ær Vuorivaahtera Sycamore Berg-Ahorn

Tysklönn

Beskrivning. Tysklönn är ett medelstort träd med rundad krona och grov flagande bark. Vinterknopparna sitter motsatta och är äggformade, gröna förutom knoppfjällens mörka, rödbruna spetsar. Bladen är handflikiga med kortspetsade flikar, matt mörkgröna, bladundersidan är grågrön och hårig; bladskaften saknar mjölksaft. Tysklönn blommar i april-maj, samtidigt med eller något efter lövsprickningen, blommorna är gulaktiga och sitter liksom frukterna i hängande klasar. Delfrukterna är nästan klotrunda med vinklad vinge, insidan är silkeshårig och embryot är hoprullat.
Tysklönn kan bara förväxlas med lönn (A. platanoides), men den senare har mer långspetsade, livligt gröna blad, samt blommor i upprätta kvastar.

Tysklönn, blad

Utbredning. Tysklönn är en ursprungligen införd, ofta odlad, art som lätt förvildas. Första fynduppgift som förvildad är från Drottningholm, Uppland och publicerades i Wikströms Stockholms flora 1840 (Hylander 1971). Retzius (1806) omtalar att den införts i Sverige omkring 1770 med frö från Holland.

Tysklönn, frukter

Användning. Tysklönnens virke har samma användningsområden som lönn (A. platanoides). Arten odlas ofta i parker, offentliga anläggningar och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet är en sammansättning av latinets pseudo- (falsk) och det vetenskapliga namnet på släktet plataner, Platanus. Namnet betyder 'falsk platan' och syftar på såväl bladformen som den flagande barken.

Familj: Aceraceae
Släkte: Acer

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sycomor Lönn. Tysk lönn.
Finnes, så mycket man wet, icke någonstädes i Riket wild, och war knapt känd hos oss, förrän en Trägårdsmästare LUNDBERG hos Öfwersten och Commendeuren Baron RAMEL på Widarp i början af 1770 talet förde Frön deraf med sig från Holland. Af de deraf upgångne plantor fick jag några, af hwilken en enda redan gifwit så mycket Frö, at några 1000 plantor deraf blifwit kringdelte, och flere partier frö åt flere Landsorter försände."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/acera/acer/acerpse.html
Senaste uppdatering: 16 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg