Bildgalleri

Lönn - Acer platanoides L.


Klase med tvåkönade blommor

Klase med hanliga blommor

Höstfärger

Bark

Lönnar

Blommande ung lönn

Blad av flikbladig lönn

Vinterknoppar

Vinterknoppar

Lönn angripen av
svampen tjärfläcksjuka
(Rhytisma acerinum)

Lönnblad med
tjärfläcksjuka
(Rhytisma acerinum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/acera/acer/acerpla2.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg