Naverlönn

Acer campestre L.

Svenska synonym: naver

Naverlønn Navr Field Maple Feld-Ahorn

Naverlönn

Beskrivning. Naverlönn är ett litet träd, eller oftast bara en buske, med små tre- till femflikiga blad. Vinterknopparna sitter motsatta och är brungröna och något håriga. Bladen är små, bara upp till sju centimeter, trubbflikiga, mattgröna och på undersidan ofta något håriga, bladskaften innehåller mjölksaft. Naverlönn blommar i maj efter lövsprickningen, blommorna är gröngula och sitter i upprätta kvastar. Naverlönn, blad Delfrukten är platt och har en oftast kort vinge som står rakt ut, insidan är kal och embryot är hopvikt.
Naverlönn är lätt att skilja från lönn (A. platanoides) och tysklönn (A. pseudoplatanus) genom sina ganska små och trubbflikiga blad.

Naverlönn, blommor

Utbredning. Naverlönn är mycket sällsynt, och växer vild bara på en plats i Skåne. Den är dock vanlig i odling och kan påträffas förvildad eller kvarstående längre norrut. Första fynduppgift är från Aggarp i Skåne och publicerades 1749 (Nordstedt 1920).

Användning. Naverlönn odlas i parker, offentliga anläggningar och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet campestre kommer av latinets campus (fält) och betyder 'växer på fält'.

Familj: Aceraceae
Släkte: Acer

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/acera/acer/acercam.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg