Barrväxter

Alla barrväxter har pollenkorn och frön liksom blomväxterna, men saknar blommor. Fröämnena sitter öppet exponerade och pollenkornen kommer i direkt kontakt med fröämnena vid pollineringen. Barrväxterna kallas på grund av detta också för nakenfröiga växter. Hos blomväxterna, de gömfröiga växterna, sitter fröämnena inneslutna i frukter och pollenkornen kommer aldrig i kontakt med fröämnena. Pollenkornen bildas i pollensäckar på särskilda fjäll som sitter samlade i en liten axlik bildning (hanstrobilus). Fröämnena sitter oftast på speciella fröfjäll vilka tillsammans med täckfjäll är ordnade i komplicerat byggda kottar, i bärkottar eller helt exponerade omgivna av ett köttigt fröhylle.

Kärlkryptogamer - Enhjärtbladiga blomväxter - Tvåhjärtbladiga blomväxter

Bestämningsnyckel: barrväxter

Cupressaceae - cypressväxter
Pinaceae - tallväxter
Taxaceae - idegransväxter

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 december 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg