Taxaceae

Idegransväxter

Idegransväxterna skiljer sig från våra andra barrväxter bland annat genom avsaknad av kottar. Familjen har sex släkten och 20 arter. I Sverige finns bara släktet idegranar (Taxus) som är representerat av en art, idegran (T. baccata).

Barrväxter

Släkte:
Taxus - idegranar


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/taxa/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg