Taxus L.

Idegranar

Beskrivning. Träd- eller buskformade, vintergröna barrväxter. Barr spiralställda, platta, skaftade, mörkgröna; hartsgångar saknas. Hanorgan i huvudlika samlingar, ståndare (mikrosporofyll) gula, med sex till åtta pollensäckar. Honorgan med ett fröämne, omgivet av ett med tiden rött köttigt fröhylle.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Taxus användes som namn på idegran redan av Caesar.

Släktet har sju arter varav en, idegran (T. baccata), förekommer vildväxande i Sverige. Flera hybrider odlas och även namnsorter av idegran och japansk idegran (T. cuspidata) är vanliga i parker och trädgårdar.

Familj: Taxaceae

Art:
idegran (T. baccata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/taxa/taxus/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg