Pinaceae

Tallväxter

Beskrivning. Vintergröna barrträd, eller sällan med barr som fälls om hösten (Larix). Sambyggare. Barr spiralställda, ibland i grupper på kortskott. Hanorgan med talrika ståndare (mikrosporofyll) med två pollensäckar (mikrosporangier). Honkottar av många tunna täckfjäll, honkottar faller av hela eller ibland sönderfallande vid mognad (Abies). Täckfjäll endast vid basen sammanvuxna med de förvedade fröfjällen. Fröämnen två, på ovansidan av varje fröfjäll.

Familjen har nio släkten och nästan 200 arter. I Sverige förekommer sex släkten, granar (Picea), lärkar (Larix), tallar (Pinus), ädelgranar (Abies), douglasgranar (Pseudotsuga) och hemlocksgranar (Tsuga). Bara två arter i familjen tallväxter är inhemska, gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris), de övriga arterna odlas som skogsträd och förvildas ibland.
Flera arter ur andra släkten förekommer i odling, till exempel atlasceder (Cedrus atlantica) och himalayaceder (Cedrus deodora) som är härdiga i södra Sverige och odlas ibland i parker och trädgårdar

Barrväxter

Släkten:
Abies - ädelgranar
Larix - lärkar
Picea - granar
Pinus - tallar
Pseudotsuga - douglasgranar
Tsuga - hemlocksgranar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg