Tsuga (Endl.) Carrière

Hemlocksgranar

Beskrivning. Medelstora, vintergröna träd. Krona smalt eller brett pyramidformig, grenar strödda, fina, ofta hängande. Kortskott saknas. Bark gråbrun, flagande. Årsskott finhåriga. Knoppar runda eller äggformade. Barr korta, platta eller halvtrinda, mot basen skaftade, med eller utan vita band på undersidan. Fästskiva upphöjd, ej utdraget förlängd. Hanorgan på fjolårskvistar. Kottar kortskaftade, som unga smalt äggrunda och gröna, vid mognaden med utstående fjäll, mognande samma år som pollineringen, avfallande hela. Fröfjäll breda, längre än täckfjällen. Frön trekantiga, vingade. Pollenkorn utan luftsäckar.
Kromosomtal: 2n=24 (hemlock).

Övrigt. Hemlocksgranar liknar mest släktet granar (Picea), men dessa skiljs genom oskaftade barr.

Etymologi. Släktnamnet Tsuga kommer av det liklydande japanska namnet på släktet.

Släktet har ett tiotal arter. I Sverige är ingen inhemsk, men de odlade arterna hemlock (T. canadensis) och berghemlock (T. mertensiana) kan ibland påträffas förvildade.

Familj: Pinaceae

Arter:
berghemlock (T. mertensiana)
hemlock (T. canadensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/tsuga/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg