Hemlock

Tsuga canadensis (L.) Carrière

Kanadahemlokk Eastern Hemlock-spruce Kanadische Schierlingstanne

Kottar av hemlock Beskrivning. Hemlock är ett medelstort, vintergrön barrträd med hängande grenar. Barken är gråbrun och flagande. Knopparna är äggrunda. Barren sitter mer eller mindre utbredda på kvistarna, de är platta med avsmalnande spets, drygt en centimeter långa, mörkgröna på ovansidan och med två smala vita band på undersidan. Kottarna är endast en till två centimeter långa, först gröna med tilltryckta fjäll, men blir vid mognaden bruna med utstående fjäll.
Hemlock Hemlock känns igen på de små kottarna och de korta mörkgröna barren med smala vita band på undersidan. Arten berghemlock (T. mertensiana) skiljs genom blågröna halvtrinda barr som sitter mer allsidigt ordnade på kvistarna och större kottar.

Bark av hemlock Utbredning. Hemlock är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Den hör ursprungligen hemma i Nordamerika.

Användning. Hemlock odlas prydnadsträd i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet canadensis betyder 'från Kanada'.

Familj: Pinaceae
Släkte: Tsuga

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/tsuga/tsugcan.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg