Bestämningsnyckel

Tsuga (Endl.) Carriére - Hemlocksgranar

1. Barr plattade, med två vita band på undersidan.
---hemlock (T. canadensis)
1. Barr halvtrinda, jämnt blågröna utan vita band på undersidan.
---berghemlock (T. mertensiana)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/tsuga/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg