Pseudotsuga Carrière

Douglasgranar

Beskrivning. Stora, vintergröna barrträd. Krona konisk, grenar utbredda. Bark gråbrun, skrovlig. Kortskott saknas, årsskott kala eller håriga. Knoppar något spetsiga. Barr plattade, mörkgröna, med upphöjd elliptisk fästyta. Kottar långsträckta, hängande, avfallande hela. Fröfjäll ljusbruna, breda, kvarsittande. Täckfjäll utstickande, treflikiga, mittflik förlängd. Pollenkorn utan luftsäckar.
Kromosomtal: 2n=26.

Övrigt. Släktet liknar mest ädelgranar (Abies) men dessa skiljs lätt genom upprätta kottar som faller sönder vid mognaden. Vegetativt skiljs de senare genom att barren har rund fästyta.

Etymologi. Släktnamnet Pseudotsuga kommer av latinets pseudo (falsk) och det vetenskapliga namnet på släktet hemlocksgranar, Tsuga, och betyder 'falsk hemlock'.

Släktet har fyra arter. Bara arten douglasgran (P. menziesii) odlas i Sverige och kan ibland påträffas förvildad.

Familj: Pinaceae

Art:
douglasgran (P. menziesii)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pseud/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg