Douglasgran

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Vetenskapliga synonym: P. douglasii (Sabine) Carrière, P. taxifolia (Poir.) Britton

Douglasgran Douglasgran Amerikkalainen douglaskuusi Douglas fir Douglasie

Douglasgran Beskrivning. Douglasgran är ett storväxt, vintergrönt barrträd med tät konisk krona av utbredda grenar. Barken är skrovlig och mörkt gråbrun. Årsskotten är kala eller håriga och knopparna är stora och spetsiga. Barren är plattade, spetsiga, tre till fyra centimeter långa, med mörkgrön ovansida och med två vita strimmor på undersidan. Fästytan är elliptisk och något upphöjd. Kottarna är hängande, ljusbruna och cylindriska, omkring tre gånger så långa som breda, och faller av hela. De har breda fröfjäll och mellan dessa utstickande treflikiga täckfjäll med lång mittflik.
Barrens ovansida Douglasgran är mycket karaktäristisk med sina cylindriska kottar med utskjutande treflikiga täckfjäll. Vegetativt skiljs douglasgran från arter i släktet ädelgranar (Abies) genom att barren har elliptisk och inte rund fästyta.

Barrens undersida Utbredning. Douglasgran är en odlad art som hör hemma i västra Nordamerika. Den odlas ibland i parker och skogsbestånd och kan någon gång påträffas tillfälligt förvildad. Första fynduppgift som förvildad är från Östergötland och publicerades 1953 (Hylander 1971).

Kotte av douglasgran Etymologi. Artnamnet menziesii hedrar engelsmannen Archibald Menzies (1754-1842).

Familj: Pinaceae
Släkte: Pseudotsuga

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pseud/pseumen.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg