Pinus L.

Tallar

Beskrivning. Vintergröna barrträd med oftast högt ansatt krona. Bark tjock och uppsprucken. Långskott med bruna fjäll, kortskott med två-flera gröna barr. Barr fleråriga, med hartsgångar. Hanorgan i axlik samling på nedre delen av årsskotten. Unga honkottar en till tre tillsammans nedanför årsskottens spetsknopp. Mogna honkottar med förvedade och i spetsen kraftigt förtjockade fröfjäll.
Kromosomtal: 2n=24 (bergtall, contortatall, svarttall, tall, weymouthtall)

Etymologi. Släktnamnet Pinus användes för tallar redan av Cato.

Släktet har c. 90 arter men endast en är inhemsk i Sverige, tall (P. sylvestris). Ytterligare sju arter odlas i skogsplanteringar eller i parker och trädgårdar och förvildas ibland, dit hör bland annat bergtall (P. mugo) som planterats som sandbindare. Övriga är cembratall (P. cembra), contortatall (P. contorta), weymouthtall (P. strobus) och svarttall (P. nigra). Som prydnadsträd odlas gultall (P. ponderosa), banksianatall (P. banksiana), himalayatall (P. wallichiana), makedonisk tall (P. peuce) och ormskinnstall (P. leucodermis).

Familj: Pinaceae

Arter:
bergtall (P. mugo)
cembratall (P. cembra)
contortatall (P. contorta)
svarttall (P. nigra)
tall (P. sylvestris)
weymouthtall (P. strobus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg