Bildgalleri

Tall - Pinus sylvestris L.

Tall
Tall
Tall
Tall
Tallskog på vintern
Tallskog på vintern
Tallskog på sandhed
Tallskog på sandhed
Hedtallskog
Hedtallskog
Tallskott
Tallskott
Ung honkotte (röd)
Ung honkotte (röd)
Skott med honkotte
Skott med honkotte
Skott med unga honkottar (röda)
Skott med unga
honkottar (röda)
Tallar
Tallar
Tallbark
Tallbark
Svarttall och tall
Svarttall och tall

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinusyl2.html
Senaste uppdatering: 11 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg