Weymouthtall

Pinus strobus L.

Weymouthfuru Weymouths-Fyr Weymouthmänty, Strobusmänty Weymouth Pine Weymouths-Kiefer

Weymouthtall Beskrivning. Weymouthtall är stort träd med brett pyramidal krona och utstående grenar. Den kan bli omkring tjugo meter hög. Barken är gråaktigt grön och slät på unga träd, men blir så småningom brunaktig och uppsprucken. Knopparna är rödgula och endast något kådiga. Årsskotten är gröna och nästan kala eller med gles rödbrun behåring, särskilt vid basen av barrens kortskott, men är aldrig filtludna. Barren blir drygt en decimeter långa, de är blågröna, mycket smala och mjuka och sitter i grupper om fem på kortskotten. Weymouthtall Kottarna är hängande, stora och långa, ofta omkring fyra gånger så långa som breda, och något vridna i spetsen. Fröfjällen har en tvärställd ansvällning i spetsen. Fröna är drygt en halv centimeter långa och har tydliga vingar.
Weymouthtall är lätt att känna igen på sina långa, fina barr som sitter fem tillsammans på kortskotten. Den kan endast förväxlas med cembratall (P. cembra), vilken också har barr i grupper om fem, men som skiljs genom filtludna årsskott, upprätta eller utstående kottar, samt ovingade frön.

Weymouthtall Utbredning. Weymouthtall är en odlad art som har naturaliserats på vissa platser. Den härstammar från östra Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Småland och publicerades år 1885 (Hylander 1971).

Användning. Weymouthtall odlas som skogsträd och som prydnadsträd.

Weymouthtall Övrigt. Weymothtall drabbas ofta av svampsjukdomar som dels ger skador på trädets stam och grenar och dels angriper ripsar (Ribes). Artens lämplighet som skogs- och prydnadsträd har därför ifrågasatts.

Etymologi. Artnamnet strobus kommer av grekiskans strobos (virvel) och betyder 'som vrider sig', namnet kan syfta på kottarna.

Familj: Pinaceae
Släkte: Pinus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinustr.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg