Svarttall

Pinus nigra J. F. Arnold

Vetenskapliga synonym: P. austriaca Höss, P. nigra J. F. Arnold var. austriaca (Höss) Badoux
Svenska synonym: vanlig svarttall (var. nigra)

Svartfuru Østrigsk Fyr Austrian Pine Schwarz-Kiefer

Svarttall Beskrivning. Svarttall är ett stort träd med bred krona och grova utspärrade grenar. Barken är svartaktigt mörkgrå och djupt fårad. Årsskotten är kala och glänsande, mer eller mindre grönaktiga. Knopparna är starkt kådiga. Barren sitter parvis på kortskotten, de är långa, upp till femton centimeter, och ganska grova, styva och spetsiga, ibland något vridna med mörkgrön färg på båda sidorna. Kottarna är symmetriska och sitter snett nedåtriktade på korta skaft, de är nästan tre gånger längre än breda, gulbruna och ofta något glänsande. Fröfjällens förtjockning har en kort uddspets. Fröna är drygt fem millimeter långa med tydlig vinge.
Svarttall Svarttall karaktäriseras av sina långa, styva, mörkgröna barr och sina symmetriska kottar. Den liknar mest arten contortatall (P. contorta), vilken lättast skiljs genom kortare, starkt vridna barr, samt sneda kottar med lång taggspets på fröfjällen.

Svarttall Utbredning. Svarttall är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Arten hör hemma i Sydeuropa.

Användning. Svarttall planteras ibland som skogsträd, men odlas även som prydnadsträd i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet nigra kommer av latinets niger (svart) och syftar på den svartgrå barken.

Familj: Pinaceae
Släkte: Pinus

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinunig.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg