Bergtall

Pinus mugo Turra

Vetenskapliga synonym: P. mughus Scop., P. montana Mill., P. pumilio Haenke
Svenska synonym: vanlig bergtall (ssp. mugo), fransk bergtall (ssp. uncinata)

Bergfuru, Buskfuru Bjergfyr Vuorimänty Dwarf Mountain-pine Bergkiefer

Bergtall Beskrivning. Bergtall är ett litet barrträd med utbredda grenar som ofta blir buskformig. Grenar och stam är ofta smala, böjda och mer eller mindre vridna. Barken är gråbrun. Bergtall bär kottar redan som mycket ung vilket skiljer den från tall (P. sylvestris). Barren är vridna och sitter två tillsammans på små kortskott, de är mörkgröna och blir tre till åtta centimeter långa. Kottarna är blanka, inte matta som hos tall, och de är mer rakt utstående från grenarna. Fröfjällens knölar är ofta sneda och något ihoptryckta. Två underarter brukar urskiljas, vanlig bergtall (ssp. mugo) som är buskformig och fransk bergtall (ssp. uncinata (Ramond) Domin) som vanligen är mer trädformad och som har utspärrade nedre fjäll på kottarna. Avgränsningen mellan de två är dock oklar.

Bergtall

Utbredning. Bergtall hör hemma i Centraleuropas bergstrakter, men har planterats i stor skala i södra Sverige som skyddsplantering eller som sandbindare på flygsand vid kusterna. På de platser där den har planterats frösår den sig och måste betraktas som helt naturaliserad. Första fynduppgift som förvildad är från Bohuslän och publicerades 1927 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet mugo är det rätoromanska namnet på bergtall (Corneliuson 1997).

Familj: Pinaceae
Släkte: Pinus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinumug.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg