Contortatall

Pinus contorta Douglas ex Loudon

Svenska synonym: klipptall

Vrifuru Contorta-Fyr, Klit-Fyr Kontortamänty Lodgepole Pine Murray-Kiefer

Beskrivning. Contortatall är ett oftast lågväxt träd med tät rundad krona, ibland mer eller mindre buskformad. Barken är gråbrun och fjällig. Årsskotten är kraftiga, grönaktiga och har två eller tre kransar med knoppar och är klädda med korta brunaktiga fjäll. Knopparna är rödbruna och starkt kådiga. Barren sitter parvis på kortskotten, de är rent gröna eller ibland gulgröna, tre till fem centimeter långa och vanligen starkt vridna. Kottarna är oskaftade, omkring fem centimeter långa och ofta vridna. Fröfjällen har en tornspetsad förtjockning i spetsen. Fröna är omkring en halv centimeter långa med tydlig vinge.
Contortatall karaktäriseras av de rent gröna, vridna barren som sitter parvis och de sneda kottarna med en tornlik utväxt i spetsen. Den liknar mest arten bergtall (P. mugo) men den senare har raka barr och årsskott med endast en krans av knoppar, samt kottar utan tornspets. Arten svarttall (P. nigra) har längre barr och kottar utan tornspets.

Utbredning. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Den har också använts i skyddsplanteringar vid havet och kan ibland påträffas förvildad. Arten är härdig och snabbväxande men angrips ofta av skadeinsekter.

Användning. Contortatall odlas som skogsträd.

Etymologi. Artnamnet contorta kommer av latinets torquere (vrida, skruva) och betyder vriden, vilket syftar på de vridna barren.

Familj: Pinaceae
Släkte: Pinus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinucon.html
Senaste uppdatering: 19 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg