Cembratall

Pinus cembra L.

Vetenskapliga synonym: P. cembra L. var. sibirica (Du Tour) Loudon, P. sibirica Du Tour
Svenska synonym: brödtall; äkta cembratall (ssp. cembra), sibirisk cembratall, sibirisk tall (ssp. sibirica)

Sembrafuru (ssp. cembra), Sibirisk sembrafuru (ssp. sibirica) Alppisembra (ssp. cembra), Siperiansembra (ssp. sibirica) Siberian Cedar Zirbel-Kiefer, Arve

Beskrivning. Cembratall är stort träd med pyramidal, vanligen mångtoppig krona och tätt grenverk som ofta döljer stammen. Den kan bli omkring tjugo meter hög. Barken är gråaktig med röd ton och blir med stigande ålder grov och flagande. Knopparna är matta eller blanka, starkt kådiga, och har vitaktiga kanter. Årsskotten är gråaktiga med tät och filtartad orangebrun behåring. Barren blir drygt fem centimeter långa och sitter i grupper om fem på kortskotten. De är smala men styva och glänsande gröna på ovansidan men blågrå på undersidan. Kottarna är stora, upprätta eller utstående, och knappt två gånger längre än breda. Fröfjällen har en tvärställd ansvällning i spetsen. Fröna är mer än en centimeter långa och saknar vinge. Cembratall har två underarter som ibland betraktats som skilda arter. Huvudunderarten äkta cembratall (ssp. cembra) har matta knoppfjäll och korta kottar, medan sibirisk cembratall (ssp. sibirica (Du Tour) Krylov) har blanka fjäll och längre kottar.
Cembratall är lätt att känna igen på sina barr som sitter fem tillsammans på kortskotten. De kan endast förväxlas med weymouthtall (P. strobus), vilken också har barr i grupper om fem, men som skiljs genom nästan kala årsskott, långa hängande kottar och vingade frön.

Utbredning. Cembratall är en odlad art, i Sverige har underarten sibirisk cembratall (ssp. sibirica) ibland påträffas förvildad. Äkta cembratall (ssp. cembra) härstammar från Alperna och Karpaterna, medan sibirisk cembratall (ssp. sibirica) hör hemma i nordöstra Ryssland och Sibirien.

Användning. Cembratall odlas i skogsbestånd eller som prydnadsträd i parker och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet cembra kommer av keltiskans ciom-bra (bergsdal) och betyder 'från Cimbra', en dal i Tyrolen (Odhner 1963).

Familj: Pinaceae
Släkte: Pinus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinucem.html
Senaste uppdatering: 10 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg