Bestämningsnyckel

Pinus L. - Tallar

1. Barr parvis.
---2
1. Barr i grupper om fem.
---5

2. Barr mer eller mindre blågröna. Bark rödbrun. Kottar skaftade.
---tall (P. sylvestris)
2. Barr rent gröna. Bark mörkt gråbrun. Kottar oskaftade.
---3

3. Kottar med lång tagglik spets på fröfjället. Barr vridna.
---contortatall (P. contorta)
3. Kottar utan, eller med kort spets på fröfjället. Barr raka eller svagt vridna.
---4

4. Barr högst sex centimeter långa.
---bergtall (P. mugo)
4. Barr minst åtta centimeter långa.
---svarttall (P. nigra)

5. Frön vingade. Kottar upprätta eller utstående, ungefär dubbelt så långa som breda.
---weymouthtall (P. strobus)
5. Frön ovingade. Kottar hängande, ungefär fyra gånger så långa som breda.
---cembratall (P. cembra)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg