Sitkagran

Picea sitchensis (Bong) Carrière

Sitkagran Sitka-Gran Sitka Spruce Sitka-Fichte

Beskrivning. Sitkagran är ett stort vintergrönt barrträd med smalt konisk krona. Barken är gråaktig och flagande. Årsskotten är kala och brungula. Barren är platta och mycket vassa och stickande, ovansidan är rent grön och undersidan har två vita strimmor. Vid basen är barren vridna ett halvt varv vilket innebär att den vitstrimmiga sidan av barren är den egentliga ovansidan. Då barren faller av sitter basen kvar som en kort tagg. Kottarna är fem till tio centimeter långa, ljusbruna eller något rödaktiga, med ganska glest sittande, något utstående, pappersartade fröfjäll som är lite tandade i spetsen.
Sitkagran känns genast igen på de plattade, vasst stickande barren som har två silvervita strimmor på ena sidan. Den kan inte förväxlas med andra arter. Arten serbgran (P. omorica) har också plattade barr med vita strimmor, men skiljs genom mjuka och trubbiga barr som inte sticks.

Utbredning. Sitkagran är en odlad art som inte sällan förekommer i skogsplanteringar. Den hör ursprungligen hemma i västra Nordamerika. Frösådda förvildade exemplar kan påträffas i trakter där arten förekommer i odlade bestånd.

Användning. Sitkagran odlas ibland som skogsträd och den planteras ibland även som prydnadsträd i parker.

Etymologi. Artnamnet sitchensis betyder 'från Sitka' i Alaska.

Familj: Pinaceae
Släkte: Picea

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/picea/picesit.html
Senaste uppdatering: 30 januari 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg