Serbgran

Picea omorika (Pancic) Purk.

Svenska synonym: serbisk gran

Serbergran Serbisk Gran, Omorika-Gran Serbian Spruce

Beskrivning. Serbgran är ett stort vintergrönt barrträd som kan bli omkring tjugo meter högt och som har en ganska smal krona. Barken är brunaktig och flagande och de unga skotten håriga. Barren är platta i tvärsnitt, ganska mjuka och trubbiga i spetsen och sticks därför inte alls. På ovansidan är de glänsande mörkgröna och på undersidan har de två vita strimmor. De mogna kottarna är rödbruna, hängande, tre till sex centimeter långa, med brett rundade och i spetsen något tandade, tilltryckta fröfjäll.
Serbgran liknar mest en slank gran (P. abies), men den senare har stickande, i tvärsnitt fyrkantiga barr utan vita strimmor, samt större kottar. Den ibland planterade arten sitkagran (P. sitchensis), som liksom serbgran har plattade barr med vita strimmor, skiljs genom hårda och vasst stickande barr.

Utbredning. Serbgran härstammar från Balkanområdet och har på vissa platser planterats som skogsträd i Sverige. Den kan ibland förvildas genom att fröså sig.

Användning. Serbgran odlas ibland som skogsträd och den planteras också som prydnadsträd i parker och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet omorika är ett bosniskt folkligt namn på arten.

Familj: Pinaceae
Släkte: Picea

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/picea/piceomo.html
Senaste uppdatering: 10 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg