Vitgran

Picea glauca (Moench) Voss

Vetenskapliga synonym: P. alba Link, P. canadensis (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.
Svenska synonym: vanlig vitgran (ssp. glauca); sockertoppsgran ('Conica')

Kvitgran Hvid-Gran White Spruce

Vitgran Beskrivning. Vitgran är ett storväxt träd som hos oss inte når full storlek utan vanligen bara blir fem till sex meter högt. Kronan är tätgrenig och konisk med utåtriktade grenar på vackert vuxna exemplar, medan den i vindpinade lägen blir busklik och mer eller mindre risigt grenad. Årsskotten är vitgröna och kala, liksom vinterknopparna. Barren är blågrå, ganska trubbiga och fyrkantiga i tvärsnitt. Kottarna är smalt elliptiska Vitgran och ganska små, ungefär en centimeter breda och fyra till fem centimeter långa. De är som unga grönaktiga eller med rödaktig anstrykning, senare blankt ljusbruna. Fröfjällen är rundade med hel kant. Arten är hos oss företrädd av underarten vanlig vitgran (ssp. glauca).
Vitgran skiljs från andra i Sverige förekommande granar (Picea) på de trubbiga, knappast stickande, blågrå barren.

Vitgran

Utbredning. Vitgran hör hemma i norra Nordamerika men har introducerats till vårt land som skogsträd och för att användas i skyddsplanteringar vid havet. Där den påträffas är den huvudsakligen kvarstående och planterad, men den tycks även kunna fröså sig på vissa håll. Första fynduppgift som förvildad är från Göteborg och publicerades 1963 (Hylander 1971).

Vitgran

Användning. Vitgran odlas i parker eller i skogsplanteringar, men oftast ser man den planterad som vindskydd vid havet eftersom den har hög salttolerans. Flera namnsorter av vitgran förekommer i handeln, en ofta odlad sådan är sockertoppsgran ('Conica'), en tätväxande mutation med gröna barr.

Vitgran

Etymologi. Artnamnet glauca kommer av latinets glaucus (blågrå) och syftar på de unga skottens och barrens färg.

Familj: Pinaceae
Släkte: Picea

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/picea/picegla.html
Senaste uppdatering: 8 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg