Bestämningsnyckel

Picea A. Dietr. - Granar

1. Barr plattade, med vita strimmor på undersidan.
---2
1. Barr fyrkantiga, utan vita strimmor på undersidan.
---3

2. Barr spetsiga, stickande.
---sitkagran (P. sitchensis)
2. Barr trubbiga, ej stickande.
---serbgran (P. omorika)

3. Barr rent gröna.
---gran (P. abies)
3. Barr mer eller mindre blågröna.
---4

4. Barr vasst stickande. Kottar fem till tio centimeter långa.
---blågran (P. pungens)
4. Barr trubbiga, ej stickande. Kottar fyra till fem centimeter långa.
---vitgran (P. glauca)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/picea/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg