Bestämningsnyckel

Pinaceae - Tallväxter

1. Barr parvis eller i grupper på skaftlika kortskott.
---2
1. Barr enstaka på kvistarna.
---3

2. Barr två till fem tillsammans på kortskotten.
---tallar (Pinus) - 6 arter: bestämningsnyckel
2. Barr talrika på kortskotten.
---lärkar (Larix) - 3 arter: bestämningsnyckel

3. Barr med avlång fästpunkt.
---4
3. Barr med rund eller nästan rund fästpunkt.
---5

4. Barr oskaftade.
---granar (Picea) - 5 arter: bestämningsnyckel
4. Barr med kort avsatt skaft.
---hemlocksgranar (Tsuga) - 2 arter: bestämningsnyckel

5. Barr med rund fästpunkt. Kottar upprätta.
---ädelgranar (Abies) - 1 art: silvergran (A. alba)
5. Barr med elliptisk fästpunkt. Kottar hängande.
---douglasgranar (Pseudotsuga) - 1 art: douglasgran (P. menziesii)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg